Het Huis van EIP | Voorwaarden
15339
paged,page-template,page-template-blog-masonry-date-in-image,page-template-blog-masonry-date-in-image-php,page,page-id-15339,paged-2,page-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Voorwaarden

Afmelden door de deelnemer
1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, en events.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, of event komt tot stand door het indienen van een aanvraag door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving (offerte) door Juliette de Wette van www.hethuisvaneip.nl
——————————————————————————————————–
2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops of events worden definitief na inschrijving middels een ontvangstbevestiging/akkoord op offerte per mail.
2.2 Hethuisvaneip.nl behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Door een bevestiging per mail, een akkoord op de offerte, verklaar je dat je ook akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
——————————————————————————————————–
3.1 Afmelden kan door hethuisvaneip.nl een email te sturen.
3.2 Afmelding voor een workshop: 2 maanden vooraf worden enkel gemaakte uren i.v.m voorbereiding in rekening gebracht.
Bij het annuleren van een workshop of cursus 45 werkdagen voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht.
Bij annuleren vanaf 14 werkdagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Deze regel klinkt heel streng. Maar soms heeft een late afmelding grote gevolgen heeft voor een workshop, cursus of event.
3.3 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar geef dit van te voren wel door aan Het huis van eip.
——————————————————————————————————–
4. Annulering/verplaatsing door Hethuisvaneip.nl
4.1 Hethuisvaneip.nl is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Hethuisvaneip.nl is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft dan de mogelijkheid om in overleg de workshop of cursus kosteloos te annuleren of te verplaatsen.
4.3 Hethuisvaneip.nl is gerechtigd om bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
——————————————————————————————————–
5: Betaling
5.1 De deelnemer dient voor aanvang van de workshop betaald te hebben tenzij anders is overeengekomen met Hethuisvaneip.nl of er van mijn kant een ander voorstel is gedaan.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
——————————————————————————————————–
6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop, cursus of event? Neem dan contact op met Hethuisvaneip.nl en er zal altijd samen gekeken worden naar een redelijke oplossing.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
——————————————————————————————————–
7: Aansprakelijkheid
7.1 Hethuisvaneip.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Hethuisvaneip.nl is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.
——————————————————————————————————–
8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Hethuisvaneip.nl toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
——————————————————————————————————–
9: Overig
9.1 Hethuisvaneip.nl behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heb ik het recht (of de docent) om deze persoon te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Geen berichten gevonden