Het Huis van EIP | EIP
15301
page-template-default,page,page-id-15301,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

EIP

Het huis van eip staat voor everything is possible, ziet altijd en overal kansen in mens en materiaal.

Social design is een vaak gebruikte term waarmee we aan willen geven dat we ons graag begeven in een sociale omgeving en werken aan een duurzaam doel. 

We verbinden bedrijven met winstoogmerk aan sociaal maatschappelijke instellingen. We zijn continu op zoek naar win-win situaties. Creatieve concepten waarbij het restmateriaal van bedrijven ingezet wordt als middel voor sociale instellingen. Projecten waarbij we gehoor geven aan ieder zijn persoonlijke doel.

‘Het huis van EIP, Everything is Possible, wie denkt in mogelijkheden ziet alleen maar kansen!

Het huis van EIP  ondersteunt graag bij duurzamer ondernemen.

  1. Mensen werken graag voor purpose driven organisaties

Mensen willen niet meer voor je werken als je niet duidelijk laat zien dat je onderdeel uitmaakt van de samenleving en hierin ook positief bijdraagt: 42% van de medewerkers geeft aan een ‘duidelijke purpose’ belangrijk te vinden in de keuze van een baan. Daarbij zegt driekwart van de millennials salaris te willen inleveren om bij een duurzamer bedrijf te werken.

  1. Vorm onderdeel van de oplossing, in plaats van het probleem

De gevolgen van de klimaatcrisis en ongelijke sociale verdeling worden alleen maar zichtbaarder. Problemen gelinkt aan het klimaat beslaan dagelijks het nieuws. Als organisatie sta je nu voor een keuze; je kan onderdeel vormen van het probleem, of kiezen om onderdeel te worden van de oplossing. Ik zeg altijd: duurzaamheid is je beste businessplan. Dat zie je niet alleen terug in de directe winst voor je organisatie, of je merkreputatie. Het heeft ook te maken met een langetermijnvisie in plaats van kortetermijndenken. Willen we er samen iets van maken, ook voor onze kinderen en kleinkinderen, dan kunnen we niet anders dan serieuze stappen zetten op weg naar een betere wereld.

  1. Duurzaamheid draagt – bewezen – bij aan je winst

Wanneer je als bedrijf kan laten zien dat je duurzaam te werk gaat kan dit verschil maken met de concurrent. Steeds meer bedrijven gaan op zoek naar duurzame partners om mee samen te werken. Restmateriaal dat een nieuw leven krijgt kan daarmee het verschil maken. Of restmateriaal dat omgevormd wordt tot nieuwe grondstof. Wij helpen daar graag mee. Het is vaak van onderschatte waarde. Als bedrijf je inzetten om een duurzame of maatschappelijke verandering te weeg te brengen.

Maak jij dit jaar ook een groene start? Vind je dat het tijd wordt jouw duurzame ambities concreet te maken ‘Het huis van eip’ helpt je met het zetten van de eerste stap. Samen gaan we voor een beter, en daarmee duurzamer, decennium.